УСТРОЙСТВО НА КЛЕТКАТА

Всяка клетка съдържа три основни структури-клетъчна мембрана,цитоплазма и клетъчно ядро.

1.Клетъчна мембрана-изградена е от белтъци и липиди(малко въглехидрати).Клетъчната мембрана обособява ,ограничава клетката като самостоятелно тяло.Тя притежава избирателна пропускливост.

2.Цитоплазма- тя включва:

А)полутечна материя

Б)цитоплазмени (клетъчни) органели :

клетка

1.Ядърце

2.Ядро

3.Рибозома-немембранен органел,който участва в белтъчния синтез.

4.Алвеола

5.Ендоплазмена мрежа-система от канали,ограничени с мембрана.Участва в синтеза и транспорта на вещества.

6.Апарат на Голджи- нагънати мембрани,образуващи цистерни мехурчета.Участва в преработването и ,,опаковането" на вещества.

7.Цитоскелет

8.Ендоплезмена мрежа

9.Митохондрий-двумембранен органел.Участва в преобразуването на енергия.

10.Вакуола

11.Цитоплазма

12.Лизозома-мембранни мехурчвта,които съдържат ензими и участват във вътреклетъчното смилане

13.Клетъчен център-изграден от две центриоли(немембранен органел),които участват в клетъчното делене.

В) Клетъчни включения-вещества,които играят ролята на резервен материал(липидни капки,скорбелни зърна) и пигменти

3.Клетъчно ядро - клетъчното ядро се състои от двойна ядрена мембрана,пори,ядрен сок,ядърце и хроматин(нишковидна структура,съдържаща ДНК и белтъци)

Начало Нагоре

Sun, 13/1/08 10:34 Copyright © 2008 bio-bg.com. All rights reserved.